free bootstrap themes


Yellow Trumpet
Yellow Bells
Yellow Elder
Yellow Trumpetbush
Ginger-thomas

References
Plant Lists: Common Names | Scientific Names

BIGNONIACEAE

Catalpa Family
Tecoma stans

Photos:
Jeff Davis County, Texas - October 2014

Description

To 10 feet tall.

Colors

Yellow to orange.

Location

AZ | NM | TX

Mexico

Abbreviation Key

Mobirise
Address

PO Box 916 
Alpine, TX 79831